rychlá poptávka: +420 775 582 257

Co je finanční poradenství? 

Cílem dobrého finančního poradenství je pomáhat klientům v získávání bohatství. Pod tímto pojmem se však neskrývají jen peníze nebo třeba hmotný majetek. Z pozice  finančního specialisty vnímám pojem bohatství v mnohem širší perspektivě, pojem bohatství pro mě osobně znamená získání osobní svobody a nezávislosti. Z mého pohledu se tedy finanční poradenství stává prostředkem, který pomáhá na cestě k finanční nezávislosti, ale také k udržení a případnému zvýšení životní úrovně. Dobrý finanční poradce, kterému na klientech opravdu záleží a který jim chce skutečně pomoci, se musí umět vcítit do role a životní situace svých klientů a poskytnout jim takové služby, které by poskytl i sám sobě.

Koncept finančního poradenství

V České republice panuje v současné době množství zkreslených názorů na poradenství v oblasti správy osobních financí. Souvisí to s nízkou finanční gramotností jak tuzemské veřejnosti, tak i samotných prodejců finančních produktů. Častým problémem jsou i nepříliš korektní postupy, kterými se obchodníci snaží dosáhnout zisku na úkor zákazníka. Takový postoj je nevhodný nejen pro klienty, ale také pro zprostředkovatele finančních služeb a také jejich partnerské finanční instituce. Je tedy nezbytné se vyvarovat kroků, které klienta poškozují.

Nejprve si musíte ujasnit, jaké jsou vaše cíle, do kterých chcete vložit své finanční prostředky a také časový horizont, ve kterém plánujete finanční prostředky utratit. 

Jinými slovy:

  • Co?
  • Kdy?
  • Za kolik?

Zdroje, s nimiž můžete svých cílů dosáhnout, mohou být dvojího typu. Jmenovitě se jedná o vlastní a cizí zdroje, které v pomyslné rozvaze stojí proti sobě.

VLASTNÍM ZDROJI JSOU:

  • Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji (takzvané volné cash flow)
  • Stávající finanční rezervy
  • Majetek

CIZÍMI ZDROJI JSOU DLUHY:

  • Úvěry
  • Půjčky

 

Jak Vám můžu pomoci?

* Povinný údaj